Je gebruikt een sterk verouderde browser. Upgrade je browser om je surf ervaringen te verbeteren.

Ontdek de mooiste wandelroutes in Limburg
Menu

De Maten

4,4 km (5900 stappen)   1 u 5 min    geel

Startplaats: Kneippstraat 190-204, Genk De Wijers: De Maten - instapplaats Kneippstraat

Downloaden voor GPS Printen


Deze korte route is ideaal om je benen even te strekken op een zondagnamiddag en toch kort te proeven van enkele bijzondere aspecten van de Maten. Opgelet: op deze route zijn honden niet toegelaten, omdat er te veel kwetsbare dieren in het gebied leven.

Kenmerken

Regio: De Wijers
Kleur: geel
Afstand: 4,4 km
Duur wandeling: 1 u 5 min
Moeilijkheidsgraad: Beginner
Landschap: Heide, Bos, Waterplas / vijver
Andere: Grotendeels onverhard


Uitgebreide beschrijving

Je kan deze wandeling starten vanaf de startplaats bij 't Mulke of vanaf startplaats Haarterheide. Tussen 't Mulke en Haarterheide loop je langs het planetenpad. Hier werd ons zonnestelsel op schaal weergegeven, onderweg krijg je meer info over de verschillende planeten. Halverwege het planetenpad passeer je langs de Waag, een historische site waar de molenrechten van de omgeving opgevolgd werden. Hier is ook de geologische tuin, een verzameling, vooral Belgische gesteenten, die langs een cirkelvormig pad liggen. De schaal van deze cirkel stelt de tijdschaal van de gesteenten voor. Verder op de route passeer je nog een prehistorische grafheuvelsite uit de bronstijd en vervolg je de wandeling door de hoger gelegen dennenbossen.

Algemeen: DE VALLEI VAN DE WARMBEEK 

De Warmbeek ontspringt twintig kilometer verder zuidwaarts in de gemeente Peer.Ter hoogte van Sint-Huibrechts-Lille stroomt zij onder het kanaal Bocholt-Herentals door. De Warmbeek stroomt iets meer dan 8 km op het grondgebied van Hamont -Achel en heeft hier een verval van 9 meter.

Bij het passeren van de Nederlandse grens verandert haar naam naar Tongelreep om tenslotte bij de Genneper Parken in Eindhoven uit te monden in de Dommel.
In het verleden werden de meanders van de Warmbeek ter hoogte van de Achelse kluis rechtgetrokken, ingedijkt en opgestuwd. Het water werd sneller afgevoerd naar het noorden.
Dankzij de hermeandering zal dit gebied opnieuw functioneren als waterbuffer. De rivier mag hier tijdens hoge waterstanden overstromen.

Tussen de Tomp en het Mulke werd de bedding van de rivier in het verleden ook verlegd voor de aanleg van een molenvijver van ongeveer 7 ha groot. Deze molenvijver garandeerde de werking van de watermolen in droge periodes.

In 2015 zijn er in de Warmbeek ter hoogte van de vroegere watermolen het Mulke, vistrappen gebouwd. Die moeten ervoor zorgen dat vissen opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen en zo hun paaiplaatsen kunnen bereiken.
Stroomopwaarts van de vistrap werd ook een ‘paairiffle’ aangelegd. Een ideale paaiplaats voor zeldzame beekvissen zoals de kopvoorn en de serpeling.

 Foto's / video's